top of page

PRIVACY & COOKIES BELEID

Versie van 22 juli 2020

Wie zijn we

beMORE DESIGN

Robert Ramlotstraat 80, 9200 Dendermonde

E-mail: jesaja@bemoredesign.be

website-adres is: https://www.jesaja.be

Op deze pagina wordt uitgelegd hoe we op onze website https://www.jesaja.be omgaan met persoonsgegevens en welke cookies er door onszelf en derden worden geplaatst.

 

beMORE DESIGN respecteert uiteraard jouw privacy en zorgt ervoor dat de persoonlijke gegevens die je met ons deelt vertrouwelijk en zorgvuldig worden behandeld.

 

Persoonsgegevens

beMORE DESIGN verwerkt persoonsgegevens indien je gebruik maakt van onze diensten, je je actief beweegt op onze platformen en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam

Geslacht

Geboortedatum

Adresgegevens

Telefoonnummer

E-mailadres

Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt zoals social media profielen

Gegevens over jouw activiteiten op onze website

Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites

Privacy

Met gegevens die verzamelen gaan we uiteraard zorgvuldig om. Deze persoonlijke gegevens worden als vertrouwelijk informatie behandeld. We verzamelen informatie over onze websitebezoekers om de volgende reden:

Om onze website te kunnen optimaliseren en gebruiksvriendelijker te maken;

Om gepersonaliseerde advertenties te kunnen aanbieden;

Voor het verzenden van brochures;

Om je te kunnen bellen;

Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten.

Het invullen van persoonlijke gegevens is nodig om bijvoorbeeld pdf’s te versturen, om je in te schrijven voor onze mailing en om je gepersonaliseerde advertenties te laten zien. 

Voor gebruikers onder 16 jaar geldt dat er toestemming moet worden gevraagd aan een ouder voor het achterlaten van persoonlijke gegevens op onze website.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

beMORE DESIGN zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn(en) is maximaal tien jaar na laatste contact.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

beMORE DESIGN gaat zorgvuldig met geregistreerde gegevens zoals e-mailadressen en namen om. Wij verkopen in principe nooit persoonlijke gegevens aan derden maar in sommige bijzondere gevallen kunnen uw gegevens echter wel worden gedeeld. Lees daarom de informatie hieronder goed.

Onderdeel van de andere voorwaarden van deze policy, mogen we uw persoonlijke data delen met de volgenden:

Groep bedrijven en derde partij service providers

We mogen uw persoonlijke data delen met onze zustervennoten of groep bedrijven wereldwijd en third party service providers.

Andere derde partijen

We mogen alle data overdragen, verkopen of koppelen, inclusief persoonlijk identificeerbare data, aan derde partijen, alleen in samenhang met de verkoop, fusie, consolidering, verandering van bestuur, overdracht van substantiële delen, reorganisatie of liquidatie van beMORE DESIGN of enig onderdeel ervan.

We mogen met andere delen, waar we discreet zijn, bepaalde geaggregeerde statistische data over verkopen en het gebruik van onze content, welke data kan bevatten demografische data zoals de leeftijdsgrens en/of geografische locatie van groepen gebruikers. Geen persoonlijke gegevens (zoals namen of e-mailadressen) zullen herkenbaar worden gemaakt uit deze statistieken.

In speciale omstandigheden

We mogen persoonlijke gegevens in speciale gevallen openbaar maken wanneer we reden hebben om te geloven dat het openbaar maken van deze data nodig is om te identificeren, contacteren of juridische stappen te ondernemen tegen iemand die mogelijk schade aanbrengt tegen of storing (opzettelijk of onopzettelijk) met de rechten of het eigendom van de hierboven beschreven in de parafen. We kunnen uw persoonlijke gegevens tevens vrijgeven wanneer we te goeder trouw geloven dat de wet verplicht ons om dat te doen.

Cookies etc.

Cookies zijn kleine, eenvoudige tekst bestandjes die jouw computer of mobiele apparaat opslaat wanneer je onze website gebruikt. beMORE DESIGN gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. We gebruiken deze cookies enerzijds voor technische doeleinden en daarmee te zorgen dat de website naar behoren werkt en om hiermee onze website optimaliseren.

Anderzijds plaatsen we cookies die jouw online gedrag registeren zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Analytics cookies

Wij maken gebruik van statistiekenprogramma Google Analytics. Hiermee meten we bijvoorbeeld hoe lang gebruikers op onze website zijn en welke pagina’s er worden bezocht. Op basis van deze data kunnen we de site optimaliseren en gebruiksvriendelijker maken. Deze gegevens worden anoniem verwerkt. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Advertising cookies

Met jouw toestemming plaatsen onze adverteerders tracking cookies op jouw apparatuur. De advertising cookies maken het mogelijk gepersonaliseerde advertenties aan te kunnen bieden.

Social media cookies

Ingesloten content afkomstig van bijvoorbeeld YouTube, Facebook en LinkedIn en andere social media kanalen, bevat vaak cookies. Daarnaast maken we gebruik van de Facebook-pixel en LinkedIn Insight Tag waarmee data wordt verzameld die ons helpt bij het optimaliseren van onze content.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting de site Veilig Internetten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar jesaja@bemoredesign.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we jou om in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van je privacy.

beMORE DESIGN zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. We willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bescherming

Future Entertainment neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via jesaja@bemoredesign.be

For more insight, you may also want to read Wix’s Terms of Service http://www.wix.com/about/terms-of-use or Privacy Statement http://www.wix.com/about/privacy

bottom of page